© Daga 2019 All rights reserved

  • Facebook - Daga
משרד המשפטים

בכנס המתמחים השנתי שמארגן מדי שנה משרד המשפטים, מוצגים למתמחים כל האופציות העומדות לרשותם. 
הפרויקט כלל עיצוב מצגת בשפה צעירה שתספר על ההתמחות במשרד, תציג נתונים משמעותיים ותמשוך את המתמחים אל שורות המשרד. 

1/14

אין כמו לדבר...

color daga logo.png