© Daga 2019 All rights reserved

  • Facebook - Daga
כתר - קטלוג מוצרים דיגיטלי

חברת כתר פלסטיק מציגה בתערוכה יוקרתית בגרמניה. את המוצרים שלה בתחום כלי העבודה המקצועיים. 
הפרויקט כלל עיצוב קטלוג מוצרים דיגיטלי המוצג בטאבלט לשימוש אורחי התערוכה. 

1/4

אין כמו לדבר...

color daga logo.png