© Daga 2019 All rights reserved

  • Facebook - Daga
השקת "חלב משק"
תנובה

פיתוח שפת המותג למוצר חדש עבור נקודות מכירה ברשתות המזון,

ועבור אירוע פנים ארגוני חגיגי להשקת המוצר.  

במהלך העבודה פיתחנו את שפת המוצר והרחבנו אותה בכדי ליצור אווירה כללית שתכניס את הקונה, ואת עובדי תנובה אל המסע האותנטי של יצירת המוצר - "חלב משק".

הפרויקט הכיל עיצוב מצגת פאוורפוינט עבור אירוע ההשקה החגיגי, פיתוח שפה אייקונית,
מיתוג נקודות מכירה, עיצוב ברושור, עמדות דיול וחולצות דיילים, עיצוב תקשורים פנים ארגוניים.

אין כמו לדבר...

color daga logo.png