© Daga 2019 All rights reserved

  • Facebook - Daga
הרשות להגנת הפרטיות

הרשות להגנת הפרטיות של משרד המשפטים אמונה על הסדרת, פיקוח ואכיפת החוק להגנת הפרטיות.
העבודה כוללת עיצובים לפעילות השוטפת של הרשות במדיות השונות, עיצוב דוחות וחוברות הסברה לדפוס, עיצוב מצגות פאוורפוינט משולבות וידיאו להרצאות, עיצובים למדיה חברתית, וסרטוני אנימציה.

אין כמו לדבר...

color daga logo.png