Exelot

שפה גרפית ועיצוב מערכת

ב-Exelot, ספקית לוגיסטיקה של מסחר אלקטרוני, פיתחנו שפה גרפית ייחודית המבטאת את הגישה החדשנית שלהם למכירות מקוונות. בנוסף לעיצוב אב טיפוס עבור ממשק המשתמש שלהם, יצרנו גם מצגת מכירות, שכל אלו ממחישים את יכולת הפלטפורמה הדיגיטלית שלהם לייעל ולשפר את כל השלבים בשרשרת הלוגיסטיקה הבינלאומית.