הרשות להגנת הפרטיות

עיצוב לדפוס ודיגיטל

הרשות להגנת הפרטיות, האמונה על ההסדרה, הפיקוח והאכיפה של חוקי הגנת הפרטיות, הסתמכה עלינו לצרכי העיצוב המגוונים שלהם. יצרנו עיצובים עבור הפעילויות השוטפות על פני מדיות שונות, יצרנו דוחות מודפסים וחוברות הסבר ועיצבנו מצגות PowerPoint משולבות וסרטוני וידאו להרצאות. בנוסף, יצרנו עיצובים עבור מדיה חברתית וסרטוני אנימציה, ומציעים מגוון מקיף של חומרים ויזואליים כדי לתמוך ביעילות במשימתם.