© Daga 2019 All rights reserved

  • Facebook - Daga
Rail Vision

רייל ויז'ן מפתחת מערכת התרעה לנהגי קטר רכבת מפני התנגשות, הציגה בתערוכת InnoTrance בגרמניה את פתרונות המוצר שלה. 
הפרויקט כלל מיתוג, יצירת שפה גרפית למצגת וכלל האלמנטים בכנס: עיצוב ביתן, עיצוב פרופיל חברה, עיצוב פרסום לכנס ומיתוג give-aways. 

1/7

אין כמו לדבר...

color daga logo.png