TevaCann

יצירת שפה מיתוגית

הייתה לנו הזכות לעצב את הזהות החזותית עבור טבעקאן, סדרת שמני הקנביס מבית טבע שנכנסה לראשונה לתעשיית הקנביס הרפואי. יצרנו את השפה העיצובית המשקפת את הפריצה החדשה של טבע למגזר זה בעבור תוצרי דפוס ודיגיטל שונים הנדרשים להשקת המוצר, כמו גם לאתר האינטרנט של המוצר.