המשרד להגנת הסביבה

מצגת אינפוגרפית ודו"ח עיקרי האסטרטגיה

עיצוב מצגת ישראל 2050 עבור המשרד להגנת הסביבה, שהוצגה בכנס אלי הורוביץ השנתי לכלכלה וחברה. המצגת מתארת את האסטרטגיה הלאומית למדיניות ישראל דלת פחמן. במצגת שקפים אינפוגרפיים המתארים את התהליכים הממשלתיים לשנים הקרובות.

המשרד להגנת הסביבה