רשת בתי הספר אורט

מצגת מנכ"ל

עיצוב מצגת מנכ”ל אורט עבור מנהלי בתי הספר שהוצגה בכנס פתיחת שנת הלימודים.
המצגת מציגה את הישגי הרשת, פעילויות עתידיות, חזון וחידושים טכנולוגיים.
המצגת משלבת שקופיות PowerPoint עם וידאו.
פרויקט זה הופק על ידי חברת ההפקה Mantver.