+yes

מצגת השקה ומסיבת עיתונאים

מצגת PowerPoint זו נוצרה עבור חברת Yes, כדי להציג את השירות החדש שלה, Yes+.
מטרת המצגת הייתה להציג את יתרונות השירות החדש, בדגש על ממשק המשתמש החדשני שלו.
המצגת מסבירה את הפונקציונליות של הממשק, ומדגישה את יתרונות השירות ללקוחות יס. המטרה הייתה לא רק להשיק את השירות אלא גם ליצור התרגשות וציפייה בקרב הקהל.

+yes