פלאפון

מצגת שיווקית

עיצוב מצגת סמנכ”ל שיווק עבור כנס עובדי פלאפון, במהלכה הציגה החברה את השפה התקשורתית החדשה ואת שפת המיתוג המעודכנת.
מטרת המצגת הייתה לחשוף לראשונה את מרכיבי המיתוג והשפה החדשים לעובדי החברה ובכך לשתף את העובדים סביב השינויים והמהלכים החדשים בחברה.

פלאפון