Electra FM Field Service

מיתוג

עבור Electra FM Field Service, חברת בת של Electra FM, עיצבנו הזהות המותגית העצמאית תוך שמירה על החיבור ללוגו של חברת האם. עיצבנו לוגו ושפת מותג ייחודית, והטמענו אותו על תוצרים שונים, בינהם: עיטוף רכבי שירות ומדים ממותגים עבור אנשי השירות שלהם.