אלקטרה קיימות

פיתוח שפה עיצובית

עבור שירות הקיימות של Electra FM, עיצבנו שפה ויזואלית ייחודית המשמשת את החברה בשיווק שירות זה. העיצוב הוטמע בחוברות ומצגות דיגיטליות. כלים אלה לא רק מציגים את השירותים בר-קיימא שמספקת אלקטרה, אלא גם מדגישים את מחויבותם לטיפול בלקוחות, לרווחת העובדים, להגנת הסביבה וליעילות עלות.